Musical Metro

ZAMÓW BILET NA MUSICAL METRO

Bilety na Musical Metro w Szczecinie mogą Państwo zarezerwować i zakupić:

bilety musical Metro

Bilety kolekcjonerskie oraz zamówienia grupowe

Zamówienia realizujemy poprzez Formularz Rezerwacji.

Wszelkie informacje na temat biletów  i zamówień grupowych uzyskają Państwo pod mailem: biletyszczecin@musical-metro.pl.

Zamawiając poprzez formularz rezerwacji minimum 10 biletów otrzymują Państwo 10% rabatu.

Informacje o zamówieniach grupowych uzyskać można pisząc na mail: biletyszczecin@musical-metro.pl.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Sprzedaż on-line na www.musical-metro.pl

1. Rezerwację, sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi ORGANIZATOR imprezy: 2Point Piotr Jeziorski z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Traugutta 129. NIP 6661859828

  • 1a. Sprzedaż prowadzona jest od dnia 28.10.2018 do dnia imprezy t.j. 19.01.2019
  • 1b. Do dnia 28.10.2018 możliwe jest dokonanie jedynie rezerwacji biletu i wybranie miejsca na hali Netto Arena
  • 1c. Rezerwacji dokonujemy poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji na stronie www.musical-metro.pl
  • 1d. Rezerwacja będzie potwierdzona w przypadku uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości 100% wartości biletu
  • 1e. W przypadku dokonania i potwierdzenia rezerwacji przez Kupującego, sprzedaż nastąpi dnia 28.10.2018 i tego samego dnia zostaną wysłane do Kupującego, drogą pocztową, zarezerwowane bilety.
  • 1f. Od dnia 28.10.2018 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż bez możliwości rezerwacji biletów.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.musical-metro.pl:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
b) otrzymania przez Kupującego w ciągu 48h potwierdzenia zamówienia,  na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu.
5. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego.
6. Zapłata za zamówienie niezrealizowana w ciągu 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia (w przypadku zamówień poniżej 7 dni od spektaklu czas na wpłatę to 24h).
7. W przypadku otrzymania płatności po terminie do anulowanego zamówienia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez Organizatora mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przez Organizatora.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
10. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Organizatora.
12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i grupowe.
13. Kupujący otrzymuje bilet przesyłką pocztową. Bilety zamówione w czasie krótszym niż 10 dni przed widowiskiem, będzie można odebrać  przed spektaklem w kasach Hali.
14. Wysyłka biletów następuje raz w tygodniu od dnia rozpoczęcia ich sprzedaży t.j. od 28.10.2018.
16. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo rezerwację i zakup dowolnej ilości pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
19. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej hali NETTO ARENA w dniu imprezy.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
21.Dokonując rezerwacji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną.
22. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą w tym dla celów informacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 ; w tym na korzystanie z jego adresu e-mailowego

§2
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot może być dokonany wyłącznie na konto z którego dokonano wpłaty za zamówione bilety.
2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w przypadku dokonanej rezerwacji, przed uskutecznieniem sprzedaży t.j. do 27.10.2018
3. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest przesłanie pisemnej rezygnacji drogą pocztową na adres Organizatora.
4. Spektakl zaczyna się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl, oraz nie ma prawa do zwrotu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: biuro@2point.pl

§3
Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Organizatora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o wydarzeniach oferowanych przez Organizatora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

§4
Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.musical-metro.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące
u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
4. Wszystkie informacje na temat spektaklu, cennika opublikowane zostały na stronie www.musical-metro.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.musical-metro.pl

BILETY

Metro w Szczecinie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ZAMÓW BILETY SZCZECIN