Regulamin wydarzenia Musical Metro

I. Zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi.

II. Posiadacz biletu zobowiązany jest przestrzegać regulaminu porządkowego obiektu oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami, które są widoczne na bilecie lub na etui biletu lub będą umieszczone na tablicy na terenie obiektu imprezy do tego co następuje:

1. Nie wyrazić zgody na wniesienie oraz użycie podczas imprezy kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego dźwięk lub obraz.

2. Żądać, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu, opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, w celu egzekucji zarządzenia.

3. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwiękowego, mogącym spowodować uszkodzenia słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub zdrowia.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na spektaklu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność (również od nieszczęśliwych wypadków).

5. Dokonać zmian w przebiegu imprezy z powodu nieprzewidzianych, nieuniknionych lub losowych zdarzeń.

6. Odwołać imprezę z przyczyn będących poza kontrolą organizatorów (siła wyższa), bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania.

7. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty

8. W uzasadnionych przypadkach zmienić miejsca posiadacza biletu na inne, w miarę możliwości w tym samym sektorze.

9. Odmówić wstępu na teren imprezy i z niej usunąć osoby będące w stanie nietrzeźwym, pod działaniem narkotyków lub innych, podobnie działających środków, a także u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczestników imprezy.

10. Odmówić widzowi ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy, bez obowiązku zwrotu ceny biletów

11. Wnoszenie alkoholu i środków odurzających na teren imprezy jest zabronione

12. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez kupującego bilety, wykraczające poza posiadane ubezpieczenie OC NNW.

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas trwania imprezy.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca za zakupione bilety jeśli spektakl nie dojdzie do skutku z powodu nieprzewidzianych i nagłych czynników pogodowych, tzw. Siły wyższej oraz jeśli władze Państwowe lub lokalne nagle i nieprzewidzianie wprowadzą stan wyjątkowy, np. żałobę.

15. Organizator informuje, że szatnia, stoiska gastronomiczne, oraz pozostałe stoiska handlowe prowadzone są przez podmioty zewnętrzne nie związane z Organizatorem.

16. Organizator informuje, iż wejście na obiekt zostanie zamknięte w momencie rozpoczęcia spektaklu, wobec czego uprasza się o wcześniejsze przybycie.

 

 

 MUSICAL METRO – ORGANIZATOR

2 Point Piotr Jeziorski logo2 Point Piotr Jeziorski

ul. Traugutta 129
73-100 Szczecin
NIP: 6661859828
REGON 365118960
mail: biuro@2point.pl
tel.:  883 059 403

Musical Metro

 

REKLAMA

PROMETEUSZ 4K

Musical Metro WROCŁAW 18.01.2020 HALA STULECIA